De Mens

Wie, wat is de mens? 

 

Vele denken dat de mens ontstaan is door de evolutie, maar als we de natuur echt goed gaan bekijken, dan zien we dat dit niet zomaar ontstaan is en dat het zelfs niet mogelijk is om zo’n ontwikkeling door te maken ondanks hun (evolutionisten)beweren dat de aarde miljoenen jaren geleden ontstaan zou zijn. Maar we zullen moeten erkennen dat er achter dit alles een schitterend creatief brein moet zitten, zelfs Darwin de grondlegger van de evolutietheorie besefte aan het eind van zijn leven dat zijn eigen theorie mank ging en herriep hij die.

 

Als een man als Darwin (hij geloofde altijd al in God), erachter kwam dat dit creatieve brein alleen maar De levende God kon zijn, die volgens de bijbel alles heeft geschapen, het werkelijke brein achter dit alles is en moet zijn geweest. Dan kunnen we vandaag de dag als weldenkend mens dan ook niet anders erkennen dat God echt bestaat en geen fictief figuur uit een boek is. 

 

Maar de mens loopt op verschillende momenten tijdens zijn leven regelmatig problemen tegen het lijf, en gaat dan op zoek naar antwoorden. Dit komt omdat God de mens de mogelijkheden van keuzes in het binnenste heeft geplaatst.

 

De mens die denkt dat hij alles zelf in handen heeft, maar beseft niet dat de adem die hij/zij inademt een geschenk van de levende God is. Waarom heeft God dit gedaan? Omdat Hij in die mens (zijn creatie) wil wonen. Hij wil er zijn Geest in leggen, hij wil er Zijn liefde inleggen, hij wil er Zijn vrede inleggen. Deze dingen heeft de mens niet in zijn binnenste (hart) liggen, maar wel een hunkering ernaar, daarom is de mens opzoek naar iets wat invulling kan geven in zijn bestaan. Daarom zoeken vele het in religie en andere vormen van geloof, maar ook al denken ze dit te hebben gevonden, het blijft vaak bij het zoeken van het goddelijke in zichzelf eventueel met een groep gelijk gestemde. Hierdoor ontstaan er allerlei religieuze groepen die allemaal gebaseerd zijn op een soort van geloof. Er zullen best mensen zijn die zich hierin niet kunnen vinden. Maar zelfs op de meest basic en op natuur gebaseerde individu of groep(ering), is gebaseerd op religie of geloof. 

 

Waarin onderscheid zich het geloof in de levende God dan t.o.v. ander geloven, religies? 

 

In het vinden van echte rust, blijdschap, enz. Helaas is het zo dat vele beschadigt zijn geraakt door de houding en onwijze van uitingen door andere gelovigen. Dit komt meestal omdat ja, zelfs in de kerken meer religie dan zuiver geloof te vinden is. Vele kerken/ gemeentes leven of bestaan door mensen die lid worden/ zijn geworden, maar uiteindelijk willen ze macht en/of posities bekleden om hun eigen wil door te kunnen drukken. Wanneer dit lukt zullen ze op allerlei manieren hun stempel te drukken op de kerk/gemeente en wanneer dit niet lukt vormen ze een groep omzich heen en veroorzaken ze scheuringen. Later wil ik hierover meer op de site gaan zetten, dus let op! 

 

Daarom zijn wij als leiding (door ervaringen in het verleden) maar ook als De Oase PGH erachter gekomen dat dit een vorm van religie is die niets te maken heeft met geloof in God. God wil juist dat we blije en gelukkige mensen zijn en dit is alleen mogelijk door onze denkwijze en geloofshouding aan te passen aan de wil van God. We zullen als gelovige(n) echt ons eigen denkwereld weg moeten doen en de denkwereld van God toe staan in ons leven om de juiste zaken erin te plaatsen, waarvan Hij weet dat dit het beste bij jou persoonlijk past. Jij bent Zijn persoonlijke creatie en heeft het beste voor jou in het vooruitzicht. 

 

Waarom vinden we dit vaak niet in de kerken/ gemeentes? 

 

Omdat we in de loop van ons leven met God, teveel van onze eigen ik en denken willen laten gelden in de kerk/ gemeente waar we lid van zijn geworden. Als die kerk of gemeente niet meer daaraan voldoet, trekken we onze conclusie, dat wanneer de leiding niet meer wil luisteren, zij hun lidmaatschap opzeggen en zelfs lelijke woorden aan het adres van de leiding, kerk/ gemeente uitspreken. Dit is wat God noemt pure eigen belang, en juist niet wat Hij graag zou willen, maar Hij wil dat we ons dienstbaar gaan opstellen en bereid willen zijn juist datgene te doen wat indruist tegen onze eigen natuur en gevoelens. En dan eindelijk gaan doen wat God van ons vraagt en verlangt.

 

Dit laatste is echt en alleen mogelijk door onze eigen ideeën, gevoelens en wil uit te bannen. Door het scheuren van vele kerken en gemeentes en ontstaat er een wildgroei van allerlei vormen van kerkbeleving, die regelmatig ingaat tegen de wil van God en zijn Woord. 

 

Dan komen we nu aan op de titel, wie en wat is de mens?

 

Eerst hebben we over onszelf gesproken, maar omdat het bij Adam fout ging in het paradijs,moest er een oplossing komen om de skloof die tussen ons en God ontstaan was te kunnen dichten. Waarom? God wil niets anders dan dagelijks met ons omgaan en spreken, zoals Hij dit deed met Adam.

 

God vroeg in de hemel, wie er bereid was om die kloof te overbruggen. Na een flinke stilte was het Jezus die dit wilde doen. De keuze die Jezus nam was een keuze met meest heftige en zware gevolgen voor Hemzelf. De persoon die de kloof zou gaan dichten stond een waanzinnig zware taak en last te wachten. Jezus wist dit en was bereid om alle zonden en vloek van ons (alle mensen in de wereld) opzich te nemen en daarbij de beker met het gramschap van God, zeg maar boosheid, verbolgenheid, teleurstelling, zonden, enz. leeg te drinken en hierover moeten we niet lichtzinnig denken.

 

Jezus wilde de perfecte uitstraling en persoonlijkheid van de mens, zoals Zij dat van het begin gewild hadden, opnieuw laten zien aan ons, om zo te laten zien wat wij, door Zijn verlossende werk, dit ook kunnen worden, doen en zo op een soepele (met ontzag) manier van omgang met God te hebben.

 

Wow, wow, wie zou dit niet willen, dagelijks kunnen wandelen met God. Echt het kan.

 

Ook hierover komen we later terug op de site. Mijn hoofd loopt de laatste tijd over met allerlei zaken die verkeerd gaan, zijn gegaan in de kerk/ gemeente en in de leven van de mens.

 

Ook ik, wij zullen het roer echt om moeten gooien om samen met God orde op zaken gaan stellen. Hoe? Daarover zijn we met elkaar aan het bidden tijdens de bidstonden en dat zullen we blijven doen. 

 

Note van de schrijver.

 

Niet iedereen die dit en de komende stukken lezen zullen hierover blij zijn, maar we kunnen niet anders. Waarom? We willen de boot niet willen missen als Jezus de gemeente komt halen om voor eens en altijd weer echt bij God te kinnen zijn en leven.